1
Cách Sử Dụng Máy Chấm Công Vân Tay, Thẻ Từ Ronald Jack X628-cTiếp theo bạn tích vào hai mục ở Ô thứ 3 là Thiết bị điểm kiểm soát truy cập. Sau đó bạn ấn Gán một bảng helloện ra bạn điền tên phòng ban của công ty rồi nhấn OK.(như hình trên). Các bạn muốn di chuyển
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments